دانشگاه ها نیازمند آمایش سرزمینی رشته های متناسب با نیاز جامعه هستندمحمدرضا عصاری چهارشنبه در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا گفت:متاسفانه رشته های دانشگاهی خارج از قاعده گسترش یافته اند و برخی رشته های ارائه شده در دانشگاه ها تناسبی با نیاز بومی منطقه ندارند که این امر باید ساماندهی شود .
وی افزود:البته ساماندهی رشته های دانشگاهی امری دشوار است ولی منابع کشور نباید نامناسب و غیرضروری هزینه شود .
رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول همچنین گفت: دانشگاه های کشور باید در جایگاهی همتراز دانشگاه های بین المللی قرار گیرند تا درهای دانشگاه ها علاوه بر دانشجویان بومی بر روی دانشجویان دیگر کشورها نیز باز شود.
رئیس دانشگاه جندی شاپور دزفول اضافه کرد: دانشگاه بایدارتباط تنگاتنگی با جامعه برقرار کند بطوری که جامعه دانشگاه را عضوی از بدنه فعال خود بداند ضمن اینکه دانشگاه ها باید به سمت مهارتی کردن برخی رشته ها پیش روند تا فارغ التحصیلان سریعتر در زمینه های شغلی متناسب با مدرک تحصیلی جذب شوند.
وی ادامه داد:همچنین دانشگاه ها باید به سمت رشد علمی کشور و تولید ثروت از علم پیش روند و با ایجاد شرکت های دانش بنیان در جهت خودکفایی علمی تلاش کنند.
رئیس دانشگاه جندی شاپور دزفول با اشاره به کمبود منابع مالی دانشگاهها بیان داشت:دانشگاه ها باید برنامه زمان بندی مناسبی برای حرکت به سمت اقتصادی کردن فعالیتهای علمی وپژوهشی وکاهش وابستگی به منابع مالی کشور تدوین کرده ودرراستای عملی کردن این برنامه ها گام بردارند.
وی در خصوص رشته های تحصیلی جدید دانشگاه جندی شاپور دزفول گفت: در سال تحصیلی جدید 2 رشته دیگر به رشته های موجود دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول اضافه خواهند شد که شامل کارشناسی مهندسی شهرسازی و کارشناسی ارشد مهندسی شیمی هستند.
وی افزود:با افزایش این رشته ها تعداد رشته های کارشناسی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول به 20 رشته و رشته های کارشناسی ارشد به 12 رشته ارتقا می یابند ضمن اینکه تعداد دانشجویان این واحد دانشگاهی در حال حاضر حدود سه هزار نفر می باشد که حدود 20 درصد انها در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیلند.

/6002/7278
خبرنگار:رقیه کردی**انتشاردهنده : کبری آقازریانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید