دستیابی به رشد اقتصادی پایدار نیازمند جذب سرمایه مردمی استبه گزارش خبرنگار ایرنا، جاسم جادری چهارشنبه شب در چهل و نهمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان اظهار داشت: دولت به تنهایی نمی تواند اقتصاد را متحول کند و حتما باید از ظرفیت مردم استفاده کنیم.
وی با تاکید بر تحقق رونق تولید و تعهد ایجاد شده برای اشتغال در سالجاری، افزود: دولت باید کار اقتصادی را به صاحبان اصلی آن یعنی بخش خصوصی واگذار کند.
وی با اشاره به برنامه های اقتصادی دولت دوازدهم، بیان داشت: گره گشایی از فضای کسب و کار و جذب منابع غیردولتی برای سرمایه گذاری از مهمترین این برنامه هاست واگر این برنامه ها اجرایی شود اقتصاد کشور متحول خواهد شد.
وی اظهار کرد: جذب سرمایه بین المللی نیز یکی از موارد در حال فراهم شدن است که برای تحقق آن نیز باید تلاش کنیم.
استاندار هرمزگان با تاکید بر تلاش همه دستگاه ها به منظور رفع موانع سرمایه گذاری در استان، گفت: این استان ظرفیت های بسیاری برای جذب سرمایه گذاری خارجی دارد.
وی بر لزوم تقویت بانک ها و حاکم شدن انضباط پولی بر بانک ها تاکید کرد و گفت: تجهیز منابع بانکی پیش نیاز ضروری برای تقویت تولید و توسعه تجارت است و باید کاری کنیم منابع بانکی بازگردد.
7198/6048
خبرنگار: فاطمه حسینی انتشاردهنده: خلیل تنیدهانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید