رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس: برنامه های صالحی قابل قبول استجمشید جعفرپور روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا افزود: دکتر صالحی در کمیسیون فرهنگی حاضر شد و برنامه های خود را برای اعضای کمیسیون مطرح کرد که به لحاظ ساختار و علمی برنامه های قابل قبولی بود.
وی با بیان اینکه برنامه های دکتر صالحی نشان از نگاه علمی او به موضوع فرهنگ است، تصریح کرد: البته در این برنامه ها جنبه روشنفکری دینی نیز مشهود است.
این نماینده دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین برای عملیاتی کردن برنامه های خود سه هدفگذاری مهم انجام داده که این اهداف را به هفت مورد مجزا و جزئی تر تقسیم بندی کرده و در نهایت 47 اولویت برای برنامه های خود تدوین کرده است.
جعفرپور گفت: ایرادی که توسط اعضای کمسیون فرهنگی مجلس به برنامه ها وزیر پیشنهادی ارشاد گرفته شد، زمانبندی و نحوه عملیاتی کردن این محورها بود که دکتر صالحی در توضیح آن گفت، حتما پس از آرودن رای اعتماد در مجلس نحوه علیاتی کردن برنامه ها را تدوین خواهد کرد.
نماینده مردم لارستان، خنج و گراش در استان فارس افزود: با توجه به جمع بندی که از نظر اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس بر می‌آید، دکتر صالحی رای خوبی در صحن علنی مجلس خواهد آورد و امیدواریم اگر در این وزارت قرار گرفت برنامه های خوبی را برای پیشرفت فرهنگ کشور عملیات کند.
وی درباره مهمترین اولویت های فرهنگی کشور که باید مدنظر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آینده قرار گیرد، خاطرنشان کرد: مساله جوانان و فضای مجازی به عنوان یک فرصت و تهدید وجود دارند و اگر درست بتوانیم آنها را هدایت کنیم بهره فراوانی به لحاظ فرهنگی و علمی از آنها خواهیم برد.
جعفرپور گفت: باید تمام هم و غم خود را در کشف استعدادهای جوان و مومن کشور بگذاریم تا از طریق آنها مسیر فرهنگی درستی را برای آیندگان کشور ترسیم کنیم و باید این نکته را در نظر داشته باشیم که اگر جوانان را رها کنیم دیگران برای آنها مسیر تعیین خواهند کرد.
به گزارش ایرنا، دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری 17 مردادماه در نامه ای، فهرست اعضای کابینه دوازدهم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که در این فهرست، سیدعباس صالحی به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده است.
جلسه رای اعتماد نمایندگان به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم، از امروز 24 مردادماه در مجلس شورای اسلامی آغاز می شود.
فراهنگ ** 9246 **1055
خبرنگار: علیرضا مرادی * انتشار: زینب کارگرانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید