رای اعتماد مجلس از نگاه وزیر راه، مسکن و شهرسازیبه گزارش ایرنا، عباس آخوندی در یادداشت خود اورده است: هر چند پنجمین تجربه‌ام بود، لیکن باز تازگی داشت. نوع مباحث و نحوه ورود کارشناسی مخالفان و موافقان به بحث و پرهیز از ورود به عرصه مسائل سیاسی ازسوی آنان بسیار شاخص بود. درعینِ حال، حرکت‌های زیرپوستی و مباحث درون فراکسیونی هم در جریان بود. این وضعیت فضای درون و بیرون مجلس را بسیار آرام کرده بود، ضمن اینکه گروه‌بندی‌های سیاسی نیز تا حد زیادی کارِ خودشان را انجام می‌دادند.
قطعا، این نحوِ مدیریت مدنی یکی از سیاسی‌ترین اتفاقات کشور یک گام به پیش بود و سرمایه‌ی اجتماعی بزرگی را برای دولت و مجلس ایجاد نمود که در آینده بکار خواهد آمد.
من این موفقیت را ابتداء به رییس، هیات رییسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به خوبی این امر مهم را مدیریت کردند، و در مرحله بعدی به رییس جمهوری و هیات وزیران که موفق به اخذ رای اعتماد قاطع نمایندگان ملت شدند ، تبریک می‌گویم.
اینک سه قوه در کنار هم و با هدایت رهبری باید برای توسعه و سرافرازی جمهوری ایران تلاش کنیم.
عباس اخوندی امروز با رای مجلس همانند دولت یازدهم سکان وزارت راه، مسکن و شهرسازی را برعهده گرفت.
شبک**1983**1392**دریافت کننده: مرتضی رنجبران**انتشار : ابوالفضل باباییانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید