رفتارهای اجباری در مسائل دین زمینه ساز ریا و تزویر می شودبه گزارش ایرنا؛ وی شنبه شب با صدور بخشنامه به رئیسان سازمان ها، صندوق ها، بانک ها و مدیران کل اجرایی تاکید کرد: چندی پیش تصاویری دال بر اقامه نماز به شکل اجباری در یکی از واحدهای تولیدی، بازتاب گسترده ای در برخی شبکه های اجتماعی داشته است که این گونه کارها، نوعی کج سلیقگی و مخدوش کننده طراوات و حلاوت نماز و حقیقتاً، وهن اسلام عزیز و زایل کننده ارزش های معنوی است.
صادقی فر در این بخشنامه می افزاید: رویه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز براساس مولفه های ترغیب و تشویق بوده و به جد مخالف هرگونه رفتارهای متعصبانه و واپسگرایانه است؛ بدیهی است رفتارهای تحمیلی موجب بدبینی افراد به این عطیه الهی شده و زمینه ساز رواج تزویر و ریاکاری می شود.
وی ضمن توصیه موکد بر اجتناب از این گونه رفتارهای ناصواب در کلیه واحدهای تولیدی و خدماتی کشور افزود : انتظار می رود ضمن هماهنگی کامل با دفتر امور فرهنگی این معاونت، بسته های تبلیغی، ترویجی مناسبی را با هدف فراهم سازی زمینه های حضور هرچه گسترده نیروی کار کشور جهت اقامه هرچه باشکوه تر فرایض دینی تهیه کرده، امکان تقویت فرهنگ سخت کوشی، ترویج فرهنگ قناعت، صرفه جویی و نیز خیر جمعی را میسر نمایند.
**شبس*1488 *ارسال کنننده: لیلا خطیب زاده* اننتشاردهنده: بهمن بامداد**انتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید