رفع مشکلات 496 واحد تولیدی فارس در کارگروه رفع موانع تولیدیدالله رحمانی، سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در مجموع این نشست ها، مشکلات 949 واحد تولیدی در قالب بیش از یک هزار و 455 مصوبه مورد بررسی قرار گرفت.
وی اظهار کرد: رفع مشکلات سایر واحدهای باقی مانده نیز در دست اقدام است و رفع مشکلات 10 درصد آنها نیازمند پیگیری، صرف وقت و انرژی بیشتری است.
او گفت: با توجه به اینکه تعداد جلسه های کارگروه ها از یک بار در هفته به 2 بار افزایش یافته، شاهد شتاب گرفتن روند بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی این استان هستیم.
رحمانی، در مورد اقدام های انجام شده در حوزه طرح رونق تولید در سال 96 هم گفت: تاکنون 722 واحد در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند که 438 واحد مربوط به واحدهایی است که پروانه بهره برداری خود را از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس افزود: از مجموع 438 واحد یاد شده، تقاضای 423 واحد در کمیته کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته که تاکنون تقاضای 234 واحد به تصویب کمیته و سپس کارگروه رفع موانع تولید استان رسیده و مقرر شده که سیستم بانکی از محل منابع داخلی، 293 میلیارد تومان تسهیلات برای حل مشکلات آنها پرداخت کند.
رحمانی ادامه داد: همچنین مقرر شده که به 197 واحد نیز برای فعال شدن و تکمیل ظرفیت تولید سرمایه در گردش پرداخت شود و به 36 واحد نیمه تمام که میزان پیشرفت فیزیکی آنها حداقل 60 درصد است در صورت تایید گزارش توجیهی آنها توسط سیستم بانکی، برای تکمیل و بهره برداری 52 میلیارد تومان سرمایه ثابت پرداخت شود.
وی بیان کرد: از مجموع کل واحدهایی که در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند، 284 واحد از واحدهای تحت پوشش جهاد کشاورزی هستند که از این تعداد 49 واحد به تصویب کمیته کارشناسی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید رسیده و برای تایید نهایی به سیستم بانکی معرفی شده اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس افزود: در صورت تایید از سوی سیستم بانکی، 525 میلیارد ریال سرمایه در گردش به این واحدها اختصاص خواهد یافت.
رحمانی ادامه داد: مجموع اشتغال پیش بینی شده برای واحدهایی که به تصویب کارگروه رسیده، حدود هفت هزار نفر است.
6122 / 6118
خبرنگار: سارنگ عبداللهی ** انتشار دهنده: پرویندخت پاردسویی شیرازیانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید