رهبر حزب در آستانه تاسیس ترکیه در سودای ریاست جمهوری آینده این کشوربه گزارش ایرنا، وی پس اخراج از حزب ملی گرای حرکت ملی(م.ح.پ) اقدام به تاسیس حزب جدید کرده و تشکیلات جدید سیاسی خود را ‘حزب دموکرات مرکز’ نامگذاری کرده است.
حزب پیشین وی که کم عضوترین حزب سیاسی در پارلمان ترکیه محسوب شده و 12 درصد از کرسی های قوه مقننه این کشور را در اختیار دارد، با خروج وی دچار چالش اساسی با اعضا و کادر رهبری خود شده است.
وی که اواخر تابستان سال گذشته به علت انتقاد از کادر رهبری حزب حرکت ملی از این حزب اخراج شد، ‘بانوی آهنین’ لقب گرفته و پیش از این در سالهای 1996 و 1997 در دولت مرحوم نجم الدین اربکان، وزیر کشور و معاون رئیس پارلمان ترکیه بوده است.
آک شنر چند ماه پیش با بیان این جمله که ‘همه دارند از آقای اردوغان حرف می‌زنند، ولی چه طور می‌شود اگر من رییس جمهوری بعدی این کشور شوم؟’ تمایل خود را برای رقابت با رئیس جمهوری کنونی ترکیه اعلام کرد.
با تغییرات ایجاد شده در قانون اساسی ترکیه در پی همه پرسی قانون اساسی که اوایل بهار امسال به تایید مردم ترکیه رسید، راه برای حضور خانم آک شنر در رقابت انتخابات ریاست جمهوری باز شده است.
این بانوی سیاست مدار ترکیه که 60 سال سن دارد و طی دو دهه اخیر در عرصه سیاسی ترکیه حضور داشته، در همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه نیز به عنوان مخالف برگزاری این همه پرسی و جزو رهبران کمپین رای ‘نه’ بوده و نقش جدی و پر رنگی در این رویداد سیاسی داشت.
وی حال که نتوانسته تغییری در اراده حزب حاکم عدالت و توسعه در تغییرات قانون اساسی اسجاد کند، با برداشتن گامی مهم می خواهد رئیس جمهوری شده و به قول خود، حاکمیت را در ترکیه بر مدار عقلانیت برگرداند.
سینان اوگان و امید اوزداغ نمایندگان مجلس ملی ترکیه و از دیگر یاران آک شنر از حزب حرکت ملی هستند که با پیوستن به وی در صدد تغییرات در هیات حاکمه ترکیه هستند.
امید اوزداغ از اعضای نمایندگان پیشین حزب ملی گرای ترکیه در مجلس ترکیه و نماینده استان غازی آنتپ است، روز شنبه در مصاحبه با روزنامه سوزجو در خصوص تاسیس حزب جدید به رهبری مارال آک شنر و در پاسخ به سوال ‘اگر حزب شما به قدرت برسد و آک شنر رییس جمهوری شود، چه خواهید کرد؟’ گفت: در نخستین اقدام کاخ ریاست جمهوری را به یک مجتمع دانشگاهی تبدیل خواهیم کرد و 13 هواپیمای ریاست جمهوری را به فروش خواهیم گذاشت.
وی بیان کرد: آک شنر در کوشکی که از آتاترک به یادگار مانده است، مستقر خواهد شد و به تمام اسراف کاری ها پایان داده شده و پس از آن، برنامه اقتصاد تولید محور شروع خواهد شد.
وی وحدت ملی را از جمله محوری ترین تلاش حزب در حال تاسیس آک شنر ذکر کرد و ادامه داد: امروزه ترکیه در شرایطی قرار دارد که هر کس پول داشته باشد، از کشور مهاجرت می کند و اکنون ترک ها چهارمین ملتی هستند که تلاش دارند در خارج از کشور خانه بخرند.
وی اصلی ترین برنامه حزب در حال تاسیس و یا قدرت گرفتن به عنوان رئیس جمهوری را لیاقت محوری ذکر کرد و افزود: کادرهای دولتی بر اساس لیاقت خود انتخاب خواهند شد.
وی اضافه کرد: اگر چه اردوغان در دوره ای، تبدیل به سمبل استقرار بود، اما امروز نقش لوکوموتیو سقوط را بر عهده دارد و با مشکل عدم توانایی دیدن پنج متر آن طرف تر از خود را ندارد.
وی اظهار کرد: اردوغان 15 سال نتوانست گروه گولن را که خطرناکترین دشمن داخلی ترکیه هستند، ببیند و اصولا حزب حاکم عدالت و توسعه توان مقابله با جریان گولن را ندارد.
وی پاکسازی کامل جریان گولن از درون حاکمیت را مشروط به کنار رفتن حزب حاکم عدالت و توسعه از حاکمیت عنوان کرد.
وی با ادعای بازگشت ترکیه به شرایط 1913 و هرج و مرج داخلی و اقتدار حکومت مرکزی گفت: ترکیه امروزه تبدیل به کشوری شده که با همه دنیا مشکل دارد و میزان حمایت افکار بین المللی از اردوغان بیش از قذافی و صدام حسین و رهبر کره شمالی نیست.
به گزارش ایرنا، بر اساس اصلاحیه تغییرات قانون اساسی ترکیه که در همه پرسی اخیر به تصویب و تایید مردم این کشور رسید، انتخابات بعدی ریاست جمهوری و سراسری در 3 نوامبر 2019 (12 آبان 1398) برگزار خواهد شد و اگر مجلس ملی ترکیه تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد، هر دو انتخابات در یک روز انجام خواهند شد.
خاورم/1905**گزارش از: حسن فاخریانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید