زلزله ای به بزرگی 6.2 در مقیاس ریشتر اندونزی را لرزاندبه گزارش رویترز، این زلزله در منطقه دریایی در 75 کیلومتری غرب شهر پادانگ اندونزی و در نیمه شب به وقت محلی روی داده است.
سازمان هواشناسی اندونزی در این باره گزارش کرده است که احتمال امواج سونامی بعید به نظر می رسد.
این خبرگزاری به جزئیات بیشتر این حادثه اشاره ای نکرده است.
شهر پادانگ در سوماترای غربی و منطقه غرب اندونزی واقع است.
شبس**9363**مترجم: محمد تدو××انتشاردهنده: عزیز موسویانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید