سباستین کو: بولت نابغه‌ای شبیه به محمد علی است

سباستین کو، رییس فدراسیون جهانی دوومیدانی درباره یوسین بولت اظهار کرد که او مانند محمد علی نابغه است.

به‌ گزارش ‌ایسنا ‌و ‌به نقل از BBC، یوسین بولت، دارنده هشت مدال طلای المپیک و ۱۱ مدال طلای قهرمانی جهان قرار است امسال بعد از مسابقات قهرمانی جهان لندن بازنشسته شود.

سباستین کو، رییس فدراسیون جهانی دوومیدانی درباره یوسین بولت، گفت‌: بولت یک نابغه است و همان طور که محمد علی بر بوکس تاثیر گذاشت، بولت بر ورزش دوومیدانی تاثیر گذاشته است. او بهترین دونده سرعت همه زمان‌ها است. من نمی‌توانم در قیاس با تاثیرگذاری بولت بر ورزش به شخصی غیر از محمد علی فکر کنم. می‌توان درباره این که بهترین فوتبالیست یا بهترین تنیسور کیست، نشست و بحث کرد اما درباره بهترین دونده سرعت هیچ بحثی وجود ندارد.

کو در ادامه به BBC گفت‌: ما نمی‌توانیم بگوییم که بلافاصله بولت دیگری در دوومیدانی پیدا می‌کنیم. آن چه کمبودش احساس خواهد شد شخصیت بولت است. ما نیاز به ورزشکارانی داریم که شخصیت داشته باشند. ما شخصی مانند بولت نخواهیم داشت نه به خاطر این که فردی نمی‌تواند در قهرمانی المپیک هت‌تریک کند بلکه پیدا کردن فردی با شخصیت بولت دشوار است.