سلطانی فر: پاسخگویی فدراسیونها به وزارت ورزش و مردم یک امر ضروری استبه گزارش ایرنا از وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی فر عصر چهارشنبه در جلسه روسای فدراسیون های ورزشی ،گفت: با فدراسیون های ورزشی تعامل کامل داریم و استقلال فدراسیونها برای ما محترم است ولی اعتقاد داریم شخصیت فدراسیون ها در داخل شخصیت حقوقی وزارت ورزش و در واقع حاکمیت و نظام مفهوم پیدا می کند.
سلطانی فر تاکید کرد: وزارت ورزش و جوانان پاسخگوی مردم ، مجلس و دولت است و این رویه و روحیه پاسخگویی بایستی نزد همه روسای فدراسیون ها به وزارت و در واقع به مردم وجود داشته باشد .
وی گفت :استقلال فدراسیون ها محترم است و من تلاش می کنم پر رنگتر شود ولی این موضوع به معنای آزاد بودن از پاسخگویی در قبال اعمال و هزینه کرد سرمایه های کشور نیستند.
وزیر ورزش با اشاره به اینکه وزارتخانه در قبال فدراسیون ها نقش تدارکاتچی ندارد،گفت: وظیفه ما این نیست فقط پول بیاوریم و نظارتی نداشته باشیم ، شخصیت فدراسیون ها در داخل شخصیت حقوقی وزارت ورزش و جوانان و در واقع حاکمیت و نظام معنا پیدا می کند.
وی گفت: وزارت ورزش و جوانان وظایف قانونی ، جدی و روشن دارد و وزارتخانه یک دستگاه تخصصی و قانونی است که نقش نظارتی و حاکمیتی دارد.
برای آگاهی از آخرین اخبار ورزش ایران و جهان با کانال ورزشی ایرنا در تلگرام [email protected] همراه شوید.
ورزشی**1528 ** 1701
خبرنگار: حسن تمیمی* انتشار: حمید قدیمیانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید