سیاه زخم و درمان آن در طب سنتی

در سیاه زخم باید به مریض فقط شیر داد که بخورد. بعد اطراف دانه را با پماد اکتیول چرب کرد و یک پارچه ی تمیزی روی سیاه زخم را بست.

 

 

 

 

 

 
همچنین می توان ضمادهایی مثل حلوا، ماست و خمیر آرد جو و کوبیده کاسنی تازه و ضماد نشاسته و گل ختمی روی آن گذاشت تا خوب اطراف دانه نرم شود، بعد با نوک پنس یا فشار، دانه را بیرون آورد.

 

دیدگاهتان را بنویسید