شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان پیشگام ثروت آفرینی در کشوراستبه گزارش ایرنا، سید ضیاء الدین هاشمی روز پنجشنبه در بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان افزود: این شهرک دربخش تجاری سازی دستاوردهای علمی وارزش آفرینی و ثروت آفرینی درحوزه علم و فناوری دستاوردهای بسیار خوبی داشته و انتظار ما ادامه همین روند در آینده است.
وی با تاکید براینکه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نباید از ماموریت های اصلی خود فاصله بگیرد، اظهار کرد: موفقیت شهرک در این است که ظرفیت های ارزشمند خود را در این مسیر به پیش ببرند.
سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان یک الگوی موفق در کشور مطرح است، گفت: دلبستگی ما ادامه این الگو و تعهد ما رفع دغدغه های این شهرک و بهره گیری از ظرفیت های آن است.
هاشمی افزود: اگر یک درصد از بودجه های وزارت علوم که به پارک های علم و فناوری اختصاص می یابد این دستاوردها را به همراه داشته باشد در صورت رشد 100 درصدی می تواند سهم بسیاری در توسعه پارک ها و دستاوردهای آنها داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع افتخار بزرگی خواهد بود، تصریح کرد: افزایش بودجه پارک های علم و فناوری را پیگیری می کنیم.
وی همچنین با بیان اینکه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از الگوهای نشاط و توسعه است، گفت: لازم است این الگوهای موفق گسترش یابند.
سرپرست وزارت علوم روز پنجشنبه به اصفهان سفر و از بخش های مختلف و شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بازدید کرد.
هم اکنون حدود 480 شرکت دانش بنیان با اشتغال آفرینی برای 6 هزار و 500 دانش آموخته دانشگاهی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان فعال هستند.
گردش مالی سالیانه شهرک حدود یکهزار و 300 میلیارد تومان است و تا کنون 66 فناوری صنعت ساز ، یکهزار و 300 قرارداد تحقیقاتی و 350 میلیارد تومان جذب منابع بخش خصوصی داشته است.
3011/ 2093 / خبرنگار: آسیه معینی – انتشار دهنده : عمادیانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید