طرح هادی امسال در 3500 روستای کشور اجرایی می شودمحمدرضا شاملو جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در شیروان با بیان اینکه برای اجرای طرح هادی و تهیه این طرح ها امسال 15 هزار میلیارد ریال اعتبارمصوب شده است و متناسب با تخصیص عملیات اجرای انجام می شود افزود: اعتبار اجرا و تهیه طرح هادی از منابع مختلف استانی و ملی پیش بینی و تامین می شود.
وی با اشاره به اینکه تمام روستاهای خراسان شمالی دارای طرح هادی است گفت: اکنون طرح هادی برای حدود 97 درصد از روستاهای سطح کشور تهیه شده و در این شاخص، خراسان شمالی از میانگین کشوری جلوتر است.
وی درباره اجرای طرح هادی اظهار کرد: طرح هادی در 15 هزار و800 روستا معادل40 درصد از روستاهای کشور اجرایی شده و یا در حال اجرا است.
معاون عمران روستایی بنیادمسکن انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: اجرای طرح هادی شامل بهسازی محیط روستا، جدول گذاری، اجرای بوستان روستایی و بهسازی معابراست که در برخی روستاها یکی دو فاز اجرا شده، برخی تمام شده و برخی نیز ناتمام است.
وی افزود: بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن که در سال 95 اجرا شد، 2هزار روستا به روستاهای بالای 20 خانوار کشور افزوده شده است.
شاملو تصریح کرد: تعداد روستاهای 20 خانوار کشور از 37هزار و 700 روستا در سرشماری قبلی به 39 هزار و 700 روستا در سال 95 رسیده است.
معاون عمران روستایی بنیادمسکن انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: در این مدت، شمار روستاهایی که جمعیت20 خانوار دارند افزایش یافته است که این روستاها نیز مشمول تهیه و اجرای طرح های هادی هستند و این بنیاد مکلف است خدمات طرح هادی را در این روستاها بگستراند.
وی در بخش دیگر سخنان خود در باره مشارکت دادن دهیاری ها و اعضای شورای روستا در تهیه طرح های هادی گفت: برای تهیه طرح هادی روستاها، دهیاری ها و اعضای شورای اسلامی نیز مشارکت می کنند و در برنامه پنجم و ششم توسعه، دهیاری ها و اعضای شورا در جلسه های کمیته های تصویب طرح هادی حضور دارند و مشاوران نیز ملزم شده اند که نظر کارشناسی دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا را مد نظر قرار دهند.
شاملو اظهار کرد: البته این میسر نیست که عضو شورا ویا دهیار هر چه گفت اجرایی شود زیرا برخی خواسته ها شدنی نیست اما از آنجایی که شناخت و اطلاعات دهیاران و اعضای شورا از محیط روستا و نیازهای آن، بیشتر است نظر آنان می تواند به عنوان مشاور در تهیه و تصویب طرح هادی کمک کار باشد.
وی تصریح کرد: دهیاران به واسطه ارتباطی که با مردم دارند، نیازها و کاستی ها را می دانند و می توانند آن را منتقل کنند و ما نیز این مشاوره ها را مورد استفاده قرار می دهیم.

7185 / 6042 خبرنگار: کبری علی آبادی** انتشاردهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید