فدراسیون : جشن روز ملی کشتی برگزار می شودبه گزارش روز جمعه ایرنا در بیانیه فدراسیون کشتی، آمده است: ‘جهان پهلوان غلامرضا تختی’ مردی برای تمام اعصار است.
فدراسیون کشتی در سه سال گذشته تلاش کرده است، به صورتی نمادین، پنجم شهریور ماه زاد روز ‘جهان پهلوان تختی’ ، پهلوان بزرگ معاصر را، با توجه به جایگاه تاریخی و فرهنگی ورزش کشتی، به عنوان ‘روز ملی کشتی’ در تقویم رسمی کشور ثبت کند.
این بیانیه می افزاید: خوشبختانه با مساعدت صورت گرفته توسط اعضا محترم شورای فرهنگ عمومی کشور، این موضوع در آن شورا به تایید رسیده و برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است.
امید می رود با عنایت به مکاتبات صورت گرفته در این زمینه بین فدراسیون کشتی و مسوولان وزارت ورزش و جوانان، شاهد طرح هر چه سریعتر این موضوع مهم برای جامعه بزرگ و پر افتخار کشتی کشور در نخستین نشست این شورا باشیم.
در این بیانیه آمده است: پس از تصویب این روز، چهارمین جشن ‘روز ملی کشتی’ در سال جاری با حضور جامعه بزرگ کشتی کشور برگزار خواهد شد.
1823
خبرنگار: محمد طاهری ** انتشار: طاهره نبی اللهیانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید