فقط 12 درصد خدمات کلان دولت به طور کامل الکترونیکی شده استبه گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بر اساس این مطالعه که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شد، به منظور شناسایی سطح بلوغ خدمات الکترونیکی، 80 دستگاه اجرایی کشور که 23 دستگاه در امور تولیدی، 22 دستگاه در امور فنی و زیربنایی، 20 دستگاه در امور اجتماعی عمومی و 15 دستگاه در امور علمی و فرهنگی فعالیت می کنند، مورد بررسی قرار گرفت.
در این مطالعه، 547 خدمت کلان که توسط دستگاه های اجرایی کشور انجام می شوند، شناسایی شد که 44 درصد آنها به شهروندان, 33 درصد آنها به کسب و کار و 23 درصد آنها به دولت ارایه می شوند.
همچنین برای ارزیابی سطح بلوغ خدمات الکترونیک دولت از مدل چهار مرحله ای سازمان ملل استفاده و مشاهده شد؛ 420 خدمت فقط مرحله اطلاع رسانی، 146 خدمت مراحل اطلاع رسانی و درخواست، 88 خدمت مراحل اطلاع رسانی، درخواست و تولید و سرانجام 65 خدمت مراحل اطلاع رسانی، درخواست، تولید و تحویل آنها صد در صد به صورت الکترونیکی انجام می شود.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه در مرحله اطلاع رسانی 420 خدمت، در مرحله درخواست 154 خدمت، در مرحله تولید 203 خدمت و در مرحله تحویل 143 خدمت به صورت صد در صد الکترونیکی انجام می شوند، مشخص شد برخی خدمات که مراحل تولید یا تحویل آنها به صورت صد درصد الکترونیکی انجام می شود، مرحله درخواستشان الکترونیکی نیست و برخی دستگاه های اجرایی صرفا به استفاده از فناوری اطلاعات با رویکرد درونی توجه دارند و از فناوری ها با رویکرد بیرونی و شهروند محور غافل مانده اند.

**24 درصد مبادلات بین دستگاهی الکترونیکی است
بر اساس اطلاعاتی که در این بررسی به صورت خود اظهاری از دستگاه های اجرایی جمع آوری شد، مشخص گردید، یک هزار و 14 تبادل بین دستگاهی در کشور صورت می گیرد که تنها 247 تبادل یا 24 درصد به صورت الکترونیکی یا بر خط هستند.
همچنین یافته ها نشان داد، 783 دایره یا فیلد اطلاعاتی از دستگاه های اجرایی درخواست می شود تنها فرایند تعداد کمی از انها به صورت الکترونیکی است. در این رابطه بهترین عملکرد به لحاظ تبادل الکترونیکی متعلق به بانک های عامل است که در آن از 35 دایره اطلاعاتی مورد درخواست، 18 دایره یا 51 درصد به صورت الکترونیکی تقاضا و دریافت می شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امورخارجه به لحاظ درصد دایره های اطلاعاتی مورد درخواست که به صورت الکترونیکی مبادله شده اند، به ترتیب با 30 و 29 درصد در مکان های بعدی قرار دارند.

** هشت درصد مجوزها به صورت الکترونیکی صادر می شوند
بر اساس اطلاعات دریافتی از 80 دستگاه اجرایی به صورت خود اظهاری، تعداد یک هزار و 130 مجوز توسط دستگاه های اجرایی صادر می شود که فرایند صدور 92 مجوز یا هشت درصد به صورت الکترونیکی است.
این بررسی نشان می دهد 54 دستگاه اجرایی به صدور مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز و غیره می پردازند که وزارت جهاد کشاورزی با صدور 159 مجوز در صدر قرار دارد اما متاسفانه فرایند صدور هیچیک از این مجوزها الکترونیکی نیست.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور 124 مجوز، سازمان شیلات ایران با صدور 108 مجوز و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با صدور 68 مجوز در مکان های بعدی قرار دارند که متاسفانه فرایند صدور تمامی این مجوزها غیرالکترونیکی است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که به لحاظ تعداد مجوزهای صادره در جایگاه هشتم است با صدور 38.6 درصد مجوزها به صورت الکترونیکی، بهترین عملکرد را در میان دستگاه های اجرایی دارد و پس از آن سازمان دامپزشکی کشور با صدور 35.5 درصد و وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور 32 درصد مجوزها به صورت الکترونیکی در جایگاه های بعدی قرار دارند.
در بخش جمع بندی این مطالعه آمده است، «متاسفانه کشور ما از نظر بعد خدمات الکترونیک در دولت الکترونیک وضع مناسبی ندارد و این نتایج، لزوم سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های دقیق برای بهبود وضع خدمات الکترونیک در سطح کشور و نظارت بر اجرای این برنامه ها را تبیین می کند».
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
[email protected]
اقتصام**1063**خبرنگار:رفعت کرمی مهر**انتشار:مرضیه فاتحیانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید