قانعی:تولید واکسن های انسانی به انستیتو پاستور واگذار شددکتر مصطفی قانعی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار کرد: بخشی ازواکسن های انسانی مورد نیاز کشور توسط موسسه رازی، بخشی از طریق واردات و 2 نوع واکسن توسط این مجموعه تولید می شده که با این توافق، تولید همه واکسن های انسانی به انستیتو پاستور ایران واگذار شده است.
وی بیان کرد: استاندارهای لازم برای تولید واکسن انسانی و دانش مورد نیاز برای این کار با واکسن های حیوانی متفاوت بوده و به همین دلیل تولید این واکسن ها به صورت متمرکز در انستیتو پاستور ایران انجام خواهد شد.
قانعی با اشاره به اینکه عمده فعالیت این مجموعه به سمت تولید واکسن های مورد نیاز کشور سوق یافته است، گفت: تولید واکسن های مورد نیاز برای برنامه واکسیناسیون کشوری در این مجموعه انجام می گیرد.
وی برلزوم ایجاد زیرساخت های لازم در این زمینه تاکید کرد و گفت: مسئولان وزارت بهداشت اعتبارات لازم را برای تامین زیرساخت ها و فعالیت های لازم را فراهم کنند.
رئیس انستیتو پاستور ایران با اشاره به اینکه طی برنامه چهار تا پنج ساله نیازهای کشور در این زمینه در انستیتو پاستور ایران برآورده خواهد شد، افزود: واکسن پنجگانه، اسهال و فلج اطفال تزریقی از جمله واکسن هایی است که اقدامات لازم برای تولید آنها آغاز شده و این کار تا پنج سال آینده به نتیجه مطلوب خواهد رسید.
قانعی اظهار کرد که پاستور قبلا در زمینه تولید برخی از داروها و واکسن ها از جمله واکسن های نوترکیب فعالیت هایی داشته و به موفقیت هایی هم دست یافته است.
واکسن های فلج اطفال، ب ث ژ، هپاتیت ب، MMR (سرخک، سرخجه و اوریون) از جمله واکسن هایی هستند که براساس جدول واکسیناسیون کشوری از همه افراد از بدو تولد تا کودکان شش ساله تزریق می شود.
علمی ** 1201 **1569
خبرنگار: عبدالکریم جبارپور** انتشار: علی حبیبیانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید