مبارزه با آفات 750 هکتار ازجنگلهای شهرستان اندیکامحسن نوذری شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهارکرد: جنگل های زاگرس نقش اساسی و حیاتی در حفظ تعادل اکوسیستم کشور ما ایفا می کنند و این امر می طلبد تا در بحث مطالعات، پیشگیری و مبارزه در بحث آفات و امراض اقدامات لازم را انجام دهیم.
وی افزود: در همین راستا در جنگلهای زاگرس حوزه این شهرستان سعی کردیم مطالعات آفات و بیماریهای جنگلی در حوزه رویشی که باعث تخریب این سرمایه های ملی و خدادادی می شود را شناسایی کنیم.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اندیکا ادامه داد: این اقدام با هدف مشخص نمودن کانون های آفت در منطقه،تهیه نقشه های مناطق آفت زده و شناسایی نوع آفات انجام شد.
وی گفت: دو عامل بیماریهای ذغالی و آفت چوبخوار نقش موثر در خشکیدگی جنگلهای بلوط این منطقه دارند.
نوذری افزود: البته عواملی نظیر خشکسالی های چند سال اخیر نیز باعث سرعت بخشی به این معضلات شده است.
وی گفت: با توجه به اعتبارات موجود مبارزه را در منطقه رگبی و سرحوض بالا وپایین این شهرستان انجام دادیم و در صورت تخصیص اعتبار آمادگی داریم تا سطح وسیع تری از جنگلهای شهرستان را مورد مطالعه و اقدامات حفاظتی مورد نیاز را انجام دهیم.
در شهرستان اندیکا بیش از 170هزار هکتار جنگل و اراضی جنگلی وجود دارد.
7159/6064
خبرنگار:ایمان صادقی حسنوند** انتشار دهنده: محسن بهاروندانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید