میانگین خرید کتاب از سی امین نمایشگاه تهران 229 هزار تومان اعلام شدبه گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، نتایج نشان می‌دهد که نیمی از پاسخگویان بیشتر از یک میلیون و 300 هزار ریال از نمایشگاه تهران، کتاب خریداری کرده‌اند.
مطابق با تحلیل جمعیت شناسی و توصیف ویژگی های جمعیت نمایشگاه کتاب تهران که از روش تحقیق کمی و تکنیک پرسشنامه به دست آمده، از پاسخگویان پرسیده شد «به چه میزان در نمایشگاه امسال کتاب خریده‌اید یا خواهید خرید؟»
بر اساس این تحقیق، 20.1 درصد پاسخگویان 500 هزار ریال و کمتر، 23.4 درصد 510 هزار تا یک میلیون ریال، 9.9 درصد یک میلیون و 10 هزار تا یک میلیون و 500 هزار ریال، 14.3 درصد یک میلیون و 510 هزار تا دو میلیون ریال، 14.3 درصد دو میلیون و 10 هزار تا سه میلیون ریال، 5.7 درصد سه میلیون و 10 هزار تا چهار میلیون ریال، 8.7 درصد چهار میلیون و 10 هزار ریال و بیشتر از نمایشگاه بین المللی تهران، کتاب خریداری کرده‌اند.
سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با شعار «یک کتاب بیشتر بخوانیم» 13 تا 23 اردیبهشت ماه در مجموعه شهر آفتاب برگزار شد و دو هزار و 782 ناشر داخلی و خارجی در فضایی به وسعت 135 هزار متر مربع کتاب های خود را عرضه کردند.
فراهنگ ** 1883 ** دریافت: مریم جلوداران * انتشار: امید غیاثوندانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید