نخستین خانه تشکل های اجتماعی غیردولتی خراسان رضوی افتتاح شدبه گزارش ایرنا معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در این مراسم گفت: برنامه دولت دوازدهم برای ارتقای نقش تشکلهای غیردولتی در سیاستگذاری ها و برنامه ریزیها پر رنگ تر از قبل خواهد بود.
معصومه ابتکار افزود: خانه تشکلها نمادی از همکاری، همدلی و هم افزایی است که اگر در بین تشکلها رخ دهد معجزه آفرین خواهد بود و در کنار آن، جریان سازی خوب اجتماعی می تواند راهی برای مقابله با آسیبها و کاهش مخاطرات برای خانواده ها، بانوان، کودکان و جوانان، مسیر روشن و آینده ای سرشار از امید به وجود آورد.
وی ادامه داد: نقش تشکل های مردم نهاد در بسیج اجتماعی و همکاری سازمانهای غیر دولتی با یکدیگر و ارتباط مردم با دستگاههای دولتی انکارناپذیر است.
استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم اظهار کرد: خانه تشکل های اجتماعی غیر دولتی مرکزی برای رشد و تعالی جامعه مدنی و آموختن دوست داشتن یکدیگر، جامعه و طبیعت و کمک به زندگی بهتر است.
علیرضا رشیدیان ادامه داد: جمهوری اسلامی، نظامی مردم پایه و بر اساس مردمسالاری دینی است و اساس آن همکاری مردم در همه ابعاد است و موفقیت آن در سایه عمل به قوانین الهی است که بزرگترین آن با مردم بودن است.
وی با بیان اینکه در دوره ای از موضوع تشکل های غیردولتی غفلت شده بود، گفت: خانه تشکل های اجتماعی غیر دولتی مرکزی برای سازمان های مردم نهاد، انتقال و تبادل تجارب با یکدیگر و فضایی برای در کنار هم بودن است و هر چند که در آغاز کار مشکلات زیادی بر سر راه خواهد داشت اما با همکاری مشکلات برطرف می شود.
استاندار خراسان رضوی افزود: نظام جمهوری اسلامی برآمده از اراده و خواست مردم برای یک مشارکت مدنی است و مردم می توانند بزرگترین پشتوانه و موید دولت برای اجرای برنامه ها و سیاستهای توسعه ای باشند.
رشیدیان اظهار کرد: مردم بزرگترین پشتیبان نظام و دولت هستند که در شکل گیری، انتخاب و سرکار آوردن دولت و استمرار حرکت دولت نقش آفرینی می کنند و سازمان های مردم نهاد نیز در کنار بقیه دستگاهها در شکل گیری، تصمیم سازی و حرکت جامعه به سمت توسعه نقش بی بدیلی دارند.
در خراسان رضوی 110 تشکل مردم نهاد با مجوز استانی و بیش از 180 تشکل مردم نهاد با کسب مجوز از فرمانداری شهرستان ها در زمینه های مختلف فعالیت می کنند.
7507/5132
خبرنگار: مصطفی نخعی ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدیانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید