نخستین وظیفه اهل فرهنگ نفی خشونت استبه گزارش گروه فرهنگی ایرنا در این پیام که شنبه از سوی کتابشهر نشر یافت آمده است: ما اهالی فرهنگیم و اولین وظیفه فرهنگیان نفی خشونت است، بیایید عهد ببندیم که هر کجا مشاهده کردیم خشونتی نضج می گیرد و رشد و نمو می کند و می رود که ساقه باریک شکننده اش به تنه ای تنومند بدل شود با تمام توان در مقابل آن ایستادگی کنیم.
در بخش دیگر متن نوشته شده است: کتابشهر ایران دوره ولو کوتاه همکاری با این شهید مدافع حرم ( در کتابشهر نجف آباد) را درخشان ترین دوره در کارنامه فعالیت های خود قلمداد می کند، ما همکاران شهید حججی، عروج عاشقانه همکار فرهنگی، پاسدار مخلص و انقلابی مدافع حرم را به خانواده معزز شهید ، ملت بزرگ ایران و بویژه حمید خلیلی، مدیر انتشارات شهید کاظمی تبریک و تسلیت می گوییم . آرزومندیم این شهید مظلوم که مدتی افتخار همکاری با ایشان را داشتیم، در پیشگاه خداوند منان شفیع دوستانش باشد.
شهید محسن حججی فعال حوزه کتاب در موسسه شهید کاظمی که بنیادی خیریه و فعال در رفع محرومیت های فرهنگی است بود.
محسن حججی 25 ساله متولد نجف آباد مدافع حرم عضو لشگر زرهی 8 نجف اشرف توسط گروه تکفیری داعش در مرز عراق و سوریه به اسارت در آمد و در 18 مرداد جاری سر از پیکر پاکش جدا شد.
شهادت حسین وار او موج گسترده ای از اعتراض به خشونت داعش و ستایش از ایستادگی مدافعان حرم را به راه انداخته است.
فراهنگ** 1880** 1823
دریافت: پروین اروجی** انتشار: طاهره نبی اللهیانتهای پیام /*

‘;$.ajax({
type: “Post”,
url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”,
data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha + “‘ }”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
dataType: “json”,
success: function (msg) {

if (msg.d == “”) {
//alert(‘با موفقیت ارسال شد’);
ResultText.innerHTML = “”+ divbody;
} else {
alert(msg.d);
ResultText.innerHTML = oldhtml;

}
ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1_chanagesecurecode();

},
error: function () {
ResultText.innerHTML = “error”;
}
});

}
function ShowPopup(layer, obj) {

$(“.popup”).colorbox({ width: “350px”, inline: true, href: “#ResultText” });
//var objLayer = document.getElementById(layer);
//doPopup(objLayer,obj)
}ارسال به دوستان
دیدگاهتان را بنویسید