پسر ترامپ می گوید برخورد رسانه ها با پدرش ممکن بود او را وادار به خودکشی کنداریک ترامپ پسر رییس جمهوری آمریکا در گفت وگویی با برنامه رادیویی ‘جو پگ’ در دفاع از پدر خود مدعی شد که او در طول 7 ماه گذشته خدمات شایان و بی نظیری به مردم این کشور کرده است.
وی با بیان این که به نظر او سیاست شرورانه ترین چیزی است که او تاکنون تجربه کرده، افزود که باوجود همه تلاش هایی که پدرش می کند یکسره با حمله و انتقاد روبرو است و میزان شرارت و نفرتی که نسبت به پدرش اعمال می شود چیزی است که برای او قابل تصور نیست.
پسر ترامپ در جایی از سخنان خود تشکیلات سیاسی کشورش را تا بن دندان فاسد خواند و گفت که در چنین تشکیلاتی دلیل اصلی انتقاداتی که به پدرش می شود این است که او در چنین ‘باتلاقی’ کارهای درستی انجام می دهد و اضافه کرد به همین دلیل اگر از او انتقادی صورت نمی گرفت به این معنی بود که او کار درستی انجام نداده است.
اریک ترامپ در ادامه گفت که پدرش با وجود همه این فشارها همچنان به کارهای خوب خود ادامه می دهد و سعی می کند به انتقادات و حملاتی که به او می شود بی اعتنایی کند و اضافه کرد :درصورتی که او به این انتقادات بی اعتنایی نمی کرد کارش بجایی می رسید که در اثر افسردی و ناامیدی ممکن بود به خودکشی رو بیاورد.
شبک**اروپام-4-541**1392**انتشار: ابوالفضل باباییانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید