1174 میلیارد ریال سهام دولتی از آغاز امسال واگذار شدبه گزارش دوشنبه تارنمای سازمان خصوصی سازی، از این میزان یک هزار و 46 میلیارد ریال به صورت بلوکی و 128 میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار شد.
همچنین از یک هزار و 174 میلیارد ریال واگذاری صورت گرفته در این مدت 102 میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار و 1072 میلیاردریال از طریق مزایده انجام شد.
در مجموع یک هزار و 69 میلیارد ریال متعلق به گروه یک واگذاری ها و 105 میلیارد ریال متعلق به گروه 2 واگذاری ها بود.
به گزارش ایرنا، نگاهی به فهرست شرکت ها و بنگاه های قابل واگذاری در سال 1396 نشان می دهد از مجموع 337 شرکت و بنگاهی که در این فهرست جای گرفته اند، 230 بنگاه در گروه یک واگذاری قرار دارند؛ یعنی اینکه باید 100 درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شود.
در گروه 2 واگذاری ها نیز نام 107 بنگاه دیده می شود که دولت می تواند تا 20 درصد سهام شرکت های این گروه را نگه داشته و 80 درصد را به بخش خصوصی واگذار کند.

برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
[email protected]
اقتصام**2025*1961*خبرنگار: لیلا جودی* انتشار: مریم مسعودانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید