170 هزار فرصت شغلی، امسال برای مددجویان کمیته امداد ایجاد می شود



سیدمنصور برقعی روز یکشنبه در جشن خودکفایی سه هزار و 483 خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام استان اصفهان افزود: از مجموع این تعداد 140 هزار فرصت با ایجاد مشاغل و 30 هزار فرصت شغلی نیز از طریق فرصت سنجی در بنگاه های موجود ایجاد خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: از مجموع 500 هزار شغل ایجاد شده در سطح کشور در سال گذشته، کمیته امداد در ایجاد 102 هزار فرصت شغلی، نقش هماهنگ کننده داشت.
قائم مقام کمیته امداد خاطرنشان کرد: متوسط منبع مالی هر یک از 102 هزار طرح و فرصت شغلی ایجاد شده در حوزه مشاغل خُرد و خانگی 15 میلیون تومان و در بنگاه های کوچک زودبازده 200 میلیون تومان بود.
وی گفت: برای ایجاد این مشاغل از یکسو مجلس مصوبات خوبی در حمایت از مددجویان کمیته امداد داشت و از سوی دیگر دولت نیز به همه تعهداتش عمل کرد.
برقعی افزود: بانک ها نیز به تکالیفی که قانون بودجه بر دوش آنها گذاشته بود بخوبی عمل و نقش اعتباری خود را ایفا کردند و سازمان فنی و حرفه ای نیز برای توانمند سازی به خانواده کمیته امداد، آموزش های لازم را ارائه کرد.
وی خاطرنشان کرد: اساس تفکر کمیته امداد امام در کارآفرینی برای مددجویان خود بهره گیری از ظرفیت های مردمی است.
قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره)، چرخه اشتغالزایی در این نهاد را شامل استعداد سنجی مددجویان، ارائه آموزش های مهارتی متناسب با استعدادها و شرایط زمانی و مکانی، مشاوره شغلی و حمایت مالی و نظارت اعلام کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر 500 هزار طرح اشتغال از سنوات گذشته تحت نظارت کمیته امداد وجود دارد که پیشینه برخی از آنها به 4-5 سال پیش می رسد.
مدیرکل امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان نیز در این مراسم گفت: با خودکفا شدن سه هزار و 483 خانوار، این تعداد از تحت پوشش کمیته امداد استان خارج شدند.
در استان اصفهان 180 هزار نفر تحت پوشش مستمر و یکصد هزار نفر بطور غیرمستمر تحت پوشش این کمیته قرار دارند.
حمیدرضا شیران افزود: بانک ها، سازمان فنی و حرفه ای و سایر دستگاه های اجرایی استان در اشتغالزایی افراد تحت پوشش این نهاد نهایت همکاری را داشتند.
وی گفت: در حال حاضر 44 هزار طرح اشتغال تحت نظارت کمیته امداد استان اصفهان امام قرار دارد که از این تعداد سه هزار و 483 طرح به خودکفایی رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی کمیته امداد توانمند کردن خانوارهای تحت پوشش است.
جشن خود کفایی سه هزار و 483 خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان با حضور یکصد خانوار در اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی اصفهان برگزار شد.
در این مراسم از 10 کارآفرین کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز تجلیل شد.
در حاشیه این مراسم، نمایشگاهی از تولیدات و محصولات طرح های اشتغالزای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان نیز برگزار شد.
6027/گ /7134
خبرنگار: کامران* انتشار: شکراللهی



انتهای پیام /*










دیدگاهتان را بنویسید